TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

In het Corona steunpakket arsenaal van de overheid zien we de TOGS, wat is dat? Thuiswerkende ondernemers kunnen soms € 4.000 ontvangen.

Publicatie

1 Jul 20

Gewijzigd

1 Jul 20

Categorie

jurisprudentie

Specialist

Fleximaal NV

Veel ondernemers hebben nadelige gevolgen ervaren doordat de overheid vanwege de Corona pandemie heeft besloten het land op slot te gooien. De zogenaamde "lockdown". Het financiële leed dat daarmee is berokkend is niet te herstellen. Wel zijn er een aantal "pleisters" uit te delen. Een van de maatregelen om het leed te verzachten is de TOGS. Maar wat is dat eigenlijk? De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Met deze steunmaatregel kunnen ondernemingen die rechtstreeks getroffen worden door overheidsmaatregelen rond de coronacrisis (gedupeerde ondernemers) een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 ontvangen wanneer ze aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoen.

Een publicatie van Robin Louwerse - Een beter bedrijf Fleximaal.nl LET OP! Deze regeling is mogelijk niet meer van toepassing.

Wat zijn gedupeerde ondernemers?

Wat wordt er verstaan onder gedupeerde ondernemers? Dit zijn ondernemers die door de coronamaatregelen hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen in de periode vanaf 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020.

Kwantitatief betekent dit een omzetverlies van ten minste € 4.000 in voormelde periode én de ondernemer heeft ten minste € 4.000 aan vaste lasten (ook na gebruik van andere steunmaatregelen die beschikbaar zijn gesteld).

Voorwaarden om de TOGS aan te vragen

De eerste eis is dat ondernemer gedupeerd dient te zijn. Maar er zijn nog een aantal andere voorwaarden waar aan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor de TOGS. Deze zijn:

  • De onderneming was op 15 maart 2020 al ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (inschrijving met terugwerkende kracht naar 15 maart geldt niet), met een fysieke vestiging in Nederland. De activiteiten van de onderneming dienen te zijn omschreven met de bijbehorende SBI-code(s).
  • De aanvraag kan gebaseerd worden op de geregistreerde hoofdactiviteit - OF - op een geregistreerde nevenactiviteit. Wanneer de aanvraag op 1 van de activiteiten (hoofd- of nevenactiviteit) plaatsvindt, dan mogen alleen die vaste lasten en omzetverlies op die activiteit meegenomen worden!
  • Ondernemingen met meer dan 250 werknemers komen helaas niet in aanmerking voor deze regeling. Deze regeling is bedoeld voor MKB.
  • De onderneming dient minimaal één vestiging buiten de woning te hebben waar de ondernemer woont. Daar is een uitzondering op, namelijk dat de onderneming in de privéwoning gevestigd mag zijn wanneer de vestiging fysiek is afgescheiden en een eigen opgang / toegang heeft. Indien gevraagd moet de ondernemer dit kunnen aantonen met bewijsstukken.

Deze vestigingsvereiste geldt overigens niet voor horecaondernemingen en ambulante ondernemingen (denk hierbij onder andere aan autorijscholen, kermisexploitatie, markthandel).

Een groot aantal MKB ondernemers heeft als vestigingsadres het woonadres. Omdat deze MKB ondernemers vaak hoge kosten hebben, worden zij niet uitgesloten van deze regeling.

Op de website van de RVO is na te gaan of een ondernemer eventueel aanspraak kan maken op de TOGS met behulp van een online formulier waar de ondernemer zijn/haar SBI-code invoert.

Hoe wordt de TOGS aangevraagd?

De TOGS kan worden aangevraagd op de website van de RVO. Hiervoor heeft de ondernemer een e-Herkenningsmiddel nodig. Een andere mogelijkheid om de aanvraag te kunnen doen is met behulp van een DigiD. LET OP! Wanneer je DigiD gebruikt wordt de aanvraag op de prive persoon gedaan. Heb je een e-Herkenningsmiddel dan heeft dat de voorkeur. Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

  • KvK-nummer van je bedrijf,
  • De SBI-code van de hoofd- of nevenactiviteit waarvoor de TOGS wordt aangevraagd,
  • Bankrekeningnummer van je bedrijf,
  • Contactgegevens van je bedrijf.

De aanvraag is in feite een verklaring dat de ondernemer voldoet aan de gestelde voorwaarden. In geval van een fysiek afgescheiden vestiging thuis, moet de ondernemer ook bewijsstukken bij de aanvraag mee sturen. Denk in dit geval aan een huur- of koopovereenkomst of een kopie van de aangifte inkomstenbelasting wanneer er sprake is van een aftrekpost "werkruimte".

Uiteraard is het mogelijk dat je accountant namens de ondernemer de aanvraag indient. In dat geval is ook een machtiging nodig.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, dan ontvangt de ondernemer binnen 3 weken de betaling en een schriftelijke ontvangstbevestiging van de RVO.

Controle achteraf

Wanneer je niet aan alle voorwaarden hebt voldaan bij TOGS-verstrekking kan het uitbetaalde bedrag (geheel of gedeeltelijk) teruggevorderd wordt van de ondernemer. Dat zal uiteraard niet het geval zijn wanneer de ondernemer aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dat betekent dus dat de RVO achteraf kan toetsen. Zij heeft daar vijf jaar de tijd voor.

Slot

Sinds de openstelling van deze steunmaatregel zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen flink uitgebreid. Veel ondernemers die in beginsel geen recht leken te hebben op de TOGS kunnen daarna wel in aanmerking komen. Het is dus verstandig om regelmatig de website van de RVO te controleren of je als ondernemer in aanmerking komt voor een belastingvrije gift van € 4.000.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Online marketeer

Iteratieve marketing en growth hacking concepts zijn jou wereld. Jij weet wat marketing is en weet de vertaalslag te maken naar online marketing concepten.

Breda
20u
HBO

Fullstack ontwikkelaar

Jij bent een gedreven fullstack ontwikkelaar en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html, css, javascript, PHP en SQL. Je hebt ervaring met responsive design via AngularJS en Bootstrap.

Breda
20u
HBO

Communicatie medewerker

Jij bent een kei in communicatie. Je beheerst de Nederlandse taal en kan het verhaal van een klant vertalen naar een bruisende vlot leesbare publicatie.

Breda
20u
HBO

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+