INCLUDED Boekhouden Hoe bepaal je het gebruikelijk loon voor een directeur grootaandeelhouder DGA bij een BV of een NV?

TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

Hoe bepaal je het gebruikelijk loon voor een directeur grootaandeelhouder DGA bij een BV of een NV?

Publicatie

1 Jul 20

Gewijzigd

1 Jul 20

Categorie

jurisprudentie

Specialist

Fleximal Int Inc

Het gebruikelijk loon is een minimum bedrag dat bij normaal functioneren van een BV of een NV aan de directeur grootaandeelhouder DGA wordt uitgekeerd. Je mag dus als directeur niet voor een schijntje werken je zou dan te weinig loonbelasting betalen. In de praktijk wordt door de de belastingdienst nog wel eens een correctie aangebracht in het loon van een DGA op basis van de zgn. afroommethode, terwijl de Hoge Raad de toepassing van deze methode slechts in uitzonderlijke situaties goedkeurt.

Een publicatie van Robin Louwerse - Een beter bedrijf Fleximaal.nl

Hoofdregels bepaling gebruikelijk loon DGA

In de wet op de loonbelasting (art. 12a) staat hoe het loon van de DGA moet worden bepaald. Dit loon is tenminste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het loon mag niet minder zijn dan van de best betaalde werknemer(s) die in dienst zijn van het lichaam dan wel van verbonden lichamen, of;
  3. € 48.000 (het bedrag geldig voor 2022).

Afroommethode als DGA enige werknemer is

Bij de eenmans BV is de directeur de enige werknemer. Het loon wordt dan vastgesteld op de door de BV gegenereerde omzet verminderd met alle kosten, afschrijvingen en een redelijke winstopslag voor de vennootschap. Afhankelijk van de situatie, kan de DGA 70 tot wel 100 procent van het nettoresultaat als loon moeten opnemen en daar dus loonbelasting over moeten betalen. Een DGA die enig werknemer is van zijn BV, kan via deze BV als vennoot werken in een VOF of maatschap. In dat geval zijn er vaak andere "werknemers" in dienst en kan het salaris van deze werknemers door de Belastingdienst in aanmerking worden genomen voor het bepalen van het gebruikelijk loon van de DGA.

Gebruikelijk loon voor start-ups & startende ondernemingen

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor start-ups een versoepeld regime. DGA’s van een start-up mogen het wettelijk minimumloon hanteren voor het gebruikelijk loon. Van deze regeling kan 3 jaar gebruik worden gemaakt. Om als start-up te kunnen worden gekwalificeerd moet de BV dat kalenderjaar beschikken over een S&O-verklaring en recht hebben op een verhoogd starterspercentage op de afdrachtvermindering op grond van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkeling (WBSO).

Gebruikelijk loon ten tijde van Corona / COVID-19

Daalt de omzet van de BV in 2020, dan kan een lager gebruikelijk loon worden gehanteerd. Voorwaarden daarvoor zijn:

  1. De rekening-courantschuld mag niet toenemen
  2. Er mag geen dividend worden uitgekeerd

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Online marketeer

Iteratieve marketing en growth hacking concepts zijn jou wereld. Jij weet wat marketing is en weet de vertaalslag te maken naar online marketing concepten.

Breda
20u
HBO

Fullstack ontwikkelaar

Jij bent een gedreven fullstack ontwikkelaar en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html, css, javascript, PHP en SQL. Je hebt ervaring met responsive design via AngularJS en Bootstrap.

Breda
20u
HBO

Communicatie medewerker

Jij bent een kei in communicatie. Je beheerst de Nederlandse taal en kan het verhaal van een klant vertalen naar een bruisende vlot leesbare publicatie.

Breda
20u
HBO

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+