TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

Wanneer is er sprake van aanmerkelijk belang.

Publicatie

8 May 23

Gewijzigd

8 May 23

Categorie

boekhouden

Specialist

dhr drs Jos Faarts

Hebt u een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Dan moet u misschien belasting betalen over de inkomsten die u daarvan had. Een van de voordelen die u kunt hebben van uw aanmerkelijk belang is het reguliere voordeel zoals dividend. Een ander voordeel is het vervreemdingsvoordeel, zoals winst of verlies bij verkoop van uw aandelen.

Een publicatie van: dhr drs Jos Faarts

Lijdt u verlies op uw aanmerkelijk belang? Dan mag u dat verrekenen. Verlies wordt verrekend met positieve inkomsten uit aanmerkelijk belang in het jaar ervoor of in de 6 jaar na het jaar dat u verlies hebt gehad. Soms kan een verlies uit aanmerkelijk belang worden omgezet in een belastingkorting.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/aanmerkelijk_belang/ 

Het begrip "aanmerkelijk belang" verwijst naar een significante deelneming in een bedrijf. Het wordt gebruikt in de Nederlandse belastingwetgeving en duidt op het bezitten van een aanzienlijk aandeel in een onderneming. In de meeste gevallen wordt een "aanmerkelijk belang" gedefinieerd als het bezitten van 5% of meer van de aandelen in een bedrijf.

Wanneer iemand een "aanmerkelijk belang" heeft in een bedrijf, heeft dit verschillende gevolgen, met name vanuit fiscaal oogpunt. Personen met een substantieel belang zijn onderworpen aan specifieke belastingregels en -voorschriften, zoals het tarief voor de inkomstenbelasting "Box 2" in Nederland, dat van toepassing is op inkomsten uit aanzienlijke deelnemingen.

De regels rondom "aanmerkelijk belang" kunnen complex zijn, daarom is het belangrijk om een belastingadviseur of expert te raadplegen die specifiek advies kan geven afgestemd op jouw situatie.

"Aanmerkelijk belang" is a Dutch term that translates to "substantial interest" in English. It refers to a significant shareholding in a company. In the context of Dutch tax law, an "aanmerkelijk belang" is generally defined as holding 5% or more of the shares in a company.

When someone has an "aanmerkelijk belang" in a company, it has various implications, especially from a tax perspective. For example, individuals with a substantial interest are subject to specific tax rules and regulations, such as the "Box 2" income tax rate in the Netherlands, which applies to income derived from substantial shareholdings.

The rules surrounding "aanmerkelijk belang" can be complex, and it's essential to consult with a tax advisor or expert who can provide guidance tailored to your specific situation.

Met een upvote waardeer je de publicatie van de auteur en dit is zichtbaar in de bedrijfsprofiel pagina.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+