TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

Extra eisen aan de turbo liquidatie

Publicatie

8 May 23

Gewijzigd

8 May 23

Categorie

boekhouden

Specialist

dhr drs Jos Faarts

Het opheffen van een BV kan via een liquidatie. Een gevolg van aan faillissement is dat een curator betrokken is om de resterende waarde uit het bedrijf te halen. Bij een turbo liquidatie wordt de BV geliquideerd zonder tussenkomst van een curator.

Een publicatie van: dhr drs Jos Faarts

Een turbo liquidatie verwijst naar een snelle en vereenvoudigde liquidatieprocedure van een besloten vennootschap zonder vereffening. In Nederland zijn er wettelijke regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een turbo liquidatie uit te voeren.

Als aandeelhouder kan je besluiten om een bedrijf op te heffen omdat er geen baten meer zijn. Er wordt besloten om een turbo liquidatie aan te vragen. Bij deze turbo liquidatie is het van belang dat er geen baten meer zijn.

Via een juridische procedure wordt de BV dan opgeheven ofwel geliquideerd. Alle waarde verdwijnt dan uit de rechtvorm en dat zonder tussenkomst van de curator.

Dat maakt het traject aanzienlijk korter. De ondernemer kiest dus zelf voor de turbo liquidatie. Alle schulden van de BV worden dan weggestreept.

Het is wel van belang dat er op tijd gedeponeerd is bij de KVK. Wanneer de jaarstukken klaar zijn moet de directie de jaarstukken vaststellen. Binnen 6 maanden na de vaststelling moeten de jaarstukken ook gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Doe je dit niet, dan kan je bestuursaansprakelijk worden gesteld.

Nieuwe wetgeving

Volgens de nieuwe wetgeving is het na een turbo liquidatie van belang om binnen 2 weken de KVK op de hoogte te stellen van de reden van de turbo liquidatie. Dat kan natuurlijk zijn "geen inkomsten meer" of "terugval in omzet". De reden moet je wel serieus nemen. De schuleisers krijgen namelijk melding van deze reden.

De regels

De belangrijkste wettelijke regels voor een turbo liquidatie zijn als volgt:

  1. Besluitvorming: Het besluit tot turbo liquidatie moet worden genomen door de aandeelhouders van de vennootschap. Dit besluit moet worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, tenzij de statuten van de vennootschap anders bepalen.

  2. Vermogenspositie: Voordat een turbo liquidatie kan plaatsvinden, moet de vennootschap aantonen dat zij geen activa meer heeft. Dit betekent dat alle activa van de vennootschap zijn geliquideerd of zijn overgedragen aan derden. De vennootschap mag geen baten meer hebben.

  3. Publicatie: Na het nemen van het besluit tot turbo liquidatie moet dit worden gepubliceerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierdoor wordt de liquidatie openbaar gemaakt en kunnen derden hiervan op de hoogte worden gesteld.

  4. Vereffeningseisen: Omdat er geen formele vereffening plaatsvindt bij een turbo liquidatie, hoeven er geen vereffenaars te worden aangesteld en hoeven er geen vereffeningstaken te worden uitgevoerd.

Het is belangrijk op te merken dat een turbo liquidatie alleen in specifieke situaties kan worden toegepast en niet kan worden misbruikt om crediteuren te benadelen. Als een turbo liquidatie niet in overeenstemming is met de wettelijke regels of als er sprake is van misbruik, kunnen de betrokkenen aansprakelijk worden gesteld.

Het is raadzaam om bij het overwegen van een turbo liquidatie juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat of een professionele adviseur die op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving.

Met een upvote waardeer je de publicatie van de auteur en dit is zichtbaar in de bedrijfsprofiel pagina.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+