TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

In de winst en verliesrekening vinden we informatie over het resultaat van de onderneming.

Publicatie

9 May 23

Gewijzigd

9 May 23

Categorie

boekhouden

Specialist

dhr drs Jos Faarts

Een winst- en verliesrekening, ook wel bekend als de resultatenrekening of de winst- en verliesrekening, is een financieel overzicht dat de opbrengsten, kosten en het uiteindelijke resultaat van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft. Het geeft inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf en toont of het bedrijf winst heeft gemaakt of verlies heeft geleden gedurende die periode.

Een publicatie van: dhr drs Jos Faarts

De belangrijkste onderdelen van een winst- en verliesrekening zijn:

  1. Omzet: Dit is de totale waarde van de verkochte goederen of diensten gedurende de periode. Het vertegenwoordigt de inkomsten van het bedrijf.

  2. Kosten van verkochte goederen/diensten: Dit zijn de directe kosten die verband houden met de productie of levering van de verkochte goederen of diensten. Dit omvat bijvoorbeeld de inkoopkosten van goederen, de loonkosten van productiemedewerkers en de kosten van grondstoffen.

  3. Brutowinst: Dit is het verschil tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen/diensten. Het geeft de winstgevendheid weer vóór aftrek van de indirecte kosten en uitgaven.

  4. Bedrijfskosten: Dit zijn de indirecte kosten die verband houden met de bedrijfsvoering, zoals huurkosten, salarissen en lonen van medewerkers, marketingkosten, administratieve kosten en verzekeringskosten.

  5. Winst vóór rente en belastingen (EBIT): Dit is de brutowinst minus de bedrijfskosten. Het geeft de operationele winst weer vóór de invloed van rentekosten en belastingen.

  6. Rentekosten en -opbrengsten: Dit zijn de kosten en opbrengsten die verband houden met rente op leningen, rente-inkomsten uit beleggingen, enz.

  7. Winst vóór belastingen (EBT): Dit is de winst vóór aftrek van belastingen. Het omvat de EBIT plus rentekosten/opbrengsten.

  8. Belastingen: Dit zijn de verschuldigde belastingen over de winst van het bedrijf.

  9. Nettoresultaat: Dit is de uiteindelijke winst of verlies van het bedrijf na aftrek van belastingen. Het vertegenwoordigt de nettowinst of nettowinstverlies gedurende de periode.

De winst- en verliesrekening geeft belangrijke informatie over de inkomsten en uitgaven van het bedrijf en helpt bij het beoordelen van de winstgevendheid en financiële prestaties. Het is een belangrijk instrument voor het nemen van zakelijke beslissingen, het rapporteren aan belanghebbenden en het voldoen aan wettelijke vereisten.

Met een upvote waardeer je de publicatie van de auteur en dit is zichtbaar in de bedrijfsprofiel pagina.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+