TERUG NAAR OVERZICHT PUBLICATIES

Is je bedrijf nog rendabel?

Publicatie

9 May 23

Gewijzigd

9 May 23

Categorie

boekhouden

Specialist

dhr drs Jos Faarts

Soms kom je voor de vraag: "Is mijn bedrijf nog rendabel?".

Een publicatie van: dhr drs Jos Faarts

Het is zo simpel, je hebt een plan, maakt een overzichtje, en schrijft je in in de Kamer van Koophandel (KVK). Hoera, je hebt een bedrijf. En het hebben van een eigen bedrijf gaat over meer dan alleen maar geld. Het gaat om vrijheid, passie, en liefde voor je vak. Maar af en toe is er het moment: waar doe ik het voor.

Is je bedrijf nog rendabel?

Wanneer je een BV hebt, dan moet je ieder jaar je jaarstukken maken. Om de jaarstukken te maken (en vast te stellen) is een sluitende aandeelhoudersverghadering noodzakelijk. Als daaruit blijkt dat de kosten gedurende langere tijd hoger zijn dan de baten, dan kan je als ondernemer overwegen om het bedrijf te beeindigen. 

Maar hoe pak je dat aan? Er zijn bijvoorbeeld nog wel schulden aan de Belastingdienst, de Gemeente of aan het UWV. Het beeindigen van een BV of NV verloopt via een liquidatie. Wanneer een bedrijf failliet gaat dan worden de eigendommen van het bedrijf verkocht om zo veel mogelijk geld op te halen. Dat proces verloopt via de rechtbank en een curator.

Zelf liquideren

Wanneer je besluit dat het bedrijf niet meer rendeert dan mag je ook zelf je BV of NV opheffen. Dat kan je het beste via een advocaat doen. De advocaat zorgt dat er geen stappen worden overgeslagen en maakt verslag van de sluitende aandeelhoudersvergadering en de daarin genomen besluiten. Via een tweetal formulieren die je inlevert bij de KVK en de melding waarom het bedrijf is opgeheven, is je bedrijf opgeheven. Schuldeisers zullen dan geen verhaal meer kunnen halen. Tenzij er aanwijzingen zijn voor fraude. Dan kan een schuldeiser via de rechtbank proberen verhaal te halen. Maar omdat het bedrijf niet meer bestaat resteert er alleen nog bestuursaansprakelijkheid. En bestuursaansprakelijkheid is moeilijk hard te maken voor een rechtbank. Uiteraard mag een turbo liquidatie niet gebruikt worden om schuldeisers te benadelen. De jaarstukken en alle onderliggende stukken dienen 7 jaar plus het lopende jaar worden bewaard.

De regels rondom de turbo liquidatie

Een "turbo liquidatie" is een term die wordt gebruikt om een versnelde liquidatieprocedure van een bedrijf te beschrijven. Het is belangrijk op te merken dat de specifieke regels en procedures kunnen variëren per land en jurisdictie. Hier is een algemene beschrijving van hoe een turbo liquidatie kan werken:

  1. Besluitvorming: Het proces begint meestal met de besluitvorming van de aandeelhouders van het bedrijf. Ze moeten unaniem overeenkomen dat het bedrijf moet worden geliquideerd en dat een turbo liquidatieprocedure wordt gevolgd. Dit kan worden bereikt door middel van een aandeelhoudersvergadering of schriftelijke toestemming.

  2. Benoeming van een vereffenaar: Na het besluit tot liquidatie moet er een vereffenaar worden benoemd. De vereffenaar kan een natuurlijke persoon zijn of een professioneel liquidatiebedrijf. Hun rol is om het proces van de liquidatie te beheren en ervoor te zorgen dat de activa van het bedrijf worden gerealiseerd en gebruikt om eventuele schulden af te lossen.

  3. Vermogensrealisatie: De vereffenaar zal de activa van het bedrijf verzamelen en te gelde maken. Dit kan onder meer het verkopen van eigendommen, het innen van openstaande vorderingen, het liquideren van voorraden en het vereffenen van andere activa om geld te genereren.

  4. Schulden aflossen: Met de opbrengst van de activaverkoop zal de vereffenaar de schulden van het bedrijf aflossen. Dit omvat het betalen van crediteuren, het aflossen van leningen en het afhandelen van andere financiële verplichtingen.

  5. Vereffening van het resterende vermogen: Als er na het aflossen van alle schulden nog activa overblijven, zal de vereffenaar het resterende vermogen verdelen onder de aandeelhouders volgens de wettelijke voorschriften of de statuten van het bedrijf.

  6. Beëindiging van de entiteit: Na afronding van de liquidatieprocedure zal de vereffenaar de nodige stappen ondernemen om de entiteit formeel te beëindigen. Dit omvat het indienen van de vereiste documenten bij de relevante autoriteiten en het afmelden van het bedrijf bij het handelsregister.

Het is essentieel om te vermelden dat turbo liquidatie soms controversieel kan zijn en potentieel misbruikt kan worden. Het is daarom van groot belang dat de betrokken partijen zich houden aan de geldende wet- en regelgeving en advies inwinnen bij juridische professionals of specialisten op het gebied van insolventie en liquidatie.

Met een upvote waardeer je de publicatie van de auteur en dit is zichtbaar in de bedrijfsprofiel pagina.

Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Werken bij dit bedrijf

Front-end developer

Jij bent een kei in het vertalen van design naar techniek en hebt gevoel voor gebruiksgemak en gebruikerservaring. Je werkt zelfstandig en snel vormgeving uit naar responsive html en css. Je hebt ervaring met responsive css via Bootstrap. Ervaring met javascript is een pre.

Breda
20u
HBO+